Καφενές – Ποτοπωλείο, Μελίσσια

50

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2012

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ