Εξωτερικές διαμορφώσεις

Είσοδος Ξενοδοχείου

Είσοδος Ξενοδοχείου

400

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2018

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2D-3D

Περιβάλλον χώρος κατοικίας

Περιβάλλον χώρος κατοικίας

500

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2018

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2D-3D