Ανακατασκευή κατοικιών

Κατοικία στην Σαντορίνη

 

Κατοικία στην Σαντορίνη

100

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2012

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Μονοκατοικία στις Αχαρνές

 

Μονοκατοικία στις Αχαρνές

 

125

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2009

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

 

Διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

 

95

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2018

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ