Γραφειο

  Το γραφείο εδρεύει στην Πεντέλη και ιδρύθηκε το 2014 από τους ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ Πολιτικό Μηχανικό και την ΤΖΟΥΒΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

 Δραστηριοποιείται κυρίως στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και στη Μελέτη – Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης των έργων │ σχεδιασμό │ μελέτη │ αδειοδότηση │ υλοποίηση .

 Η ομάδα αποτελείται από ένα σταθερό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών στους διάφορους τομείς καλύπτοντας, όλο το εύρος των απαιτουμένων μελετών, διασφαλίζοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.

 Τα τελευταία χρόνια το γραφείο δραστηριοποιείται και στη Σαντορίνη .

Ομάδα

ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γεννήθηκε  το 1979 στην Αθήνα

Απόφοιτος Πολ.Μηχανικός Δ.Π.Θ. 1997-2004

ΤΖΟΥΒΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ

Γεννήθηκε  το 1979 στην Αθήνα

Απόφοιτος Αρχ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1997-2004